— [http://goo.gl/8uQJ1g] Angrepet på Norge i 1940 var det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 under andre verdenskrig.:: RT: http://goo.gl/8uQJ1g Tyskerne invaderte Norge i 1940 | #Wesertag #WeserDay #WeserubungNord #Moss #Oslo #Horten #Arendal #Kristiansand #Egersund #Stavanger #Bergen #Trondheim #Narvik


SHARE: FACEBOOK | TWITTER

Wesertag, Weser Day, Weserubung-Nord ::


The videos and text presented here are formatted for the exclusive and non-profit purpose of teaching Norwegian as a Foreign Language (NFL), also called Norwegian Language Learning (NLL). BenjaminMadeira.com provides links to other sites on the internet and doesn't host any files itself.


Tyskerne kommer - NRK skole
9. april 1940 brøt 2. verdenskrig ut i Norge - NRK skole
Felttoget mot Norge 1940 starter med det tyske angrepet den 9. april og skal vare i to måneder, helt til den 9. juni da de norske styrkene kapitulerer i Nord-Norge - NRK skole
Kongens tydelige nei - NRK skole
Norges maktelite flykter til Hamar - NRK skole
Klokka halv åtte om kvelden den 9. april 1940 holder lederen av Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, en radiotale for det norske folk. Her erklærer han at han vil danne en nasjonal regjering og avsette regjeringen Nygaardsvold - NRK skole
Halvdan Koht var historikeren og fredsmannen som var utenriksminister da tyskerne invaderte Norge i april 1940 - NRK skole
Organiserte kamp mot tyskerne - NRK skole
Video: Invasion of Norway, intended for nonprofit, educational use / study purposes only. Videoclip for study purposes only
Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir