— [http://goo.gl/WUZg8V] Det begynner å bli en akseptert sannhet at læreren er den viktigste faktoren for kvaliteten i skolen, og at det er forskjell på gode og mindre gode lærere._______________________Men hva er det de gode lærerne gjør, som gjør den store forskjellen?:: RT: «Visible learning» ▶ http://goo.gl/WUZg8V ◀ er en 300 siders gjennomgang av et stort antall forskningsresultater om hva slags praksis i skolen som bidrar til å bedre elevenes skoleresultater. | #Ungdomsskole #Læring #Utdanning #Pedagogikk #Klasseromsforskning #VideregåendeSkole #Læringsutbytte #Samfunnsvitenskap #PedagogiskeFag #Undervisningspraksis #VGS


Den newzealandske forskeren John Hatties bok «Visible Learning» har gått som en farsott over store deler av Norge siden den kom i 2009. Den er utropt som pedagogikkens bibel og brukes ivrig av politikere og skoleledere til å fortelle lærerne hvordan de skal undervise. Hvilken type forskning er det vi har med å gjøre, og hva kan vi bruke denne typen resultater til? Hva er drivkraften i epidemien?


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Hattie-feberen i norsk skolepolitikk", 2011, Gunn Imsen PDF ::

Hattie-feberen i norsk skolepolitikk, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraSHARE: FACEBOOK | TWITTER


Why are so many of our teachers and schools so successful? John Hattie, TED talk ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.

Video: John Hattie, TED talk, intended for nonprofit, educational use / study purposes only. Videoclip for study purposes onlyComentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir