— [http://goo.gl/8D8uNV] Hvordan kan matematikkundervisningen på mellomtrinnet og ungdomstrinnet varieres?_______________________Karoline Svensli har gjennom teori, empiri og drøfting argumentert for at en variert undervisning er en form for tilpasset opplæring, og at en variert bruk av arbeidsformer i undervisningen øker elevenes matematiske ferdigheter og forståelse.:: RT: Masteroppgave ▶ http://goo.gl/8D8uNV ◀ En kvalitativ undersøkelse av arbeidsformer i matematikk på grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn | #Ungdomsskole #Læring #Utdanning #Pedagogikk #Klasseromsforskning #Matematikkundervisning


Formålet med denne masteroppgaven er å belyse hvordan man som matematikklærer kan legge til rette for ulike arbeidsformer i matematikkundervisningen. Forskning har vist at en variert undervisning er positivt for alle elever, men at matematikkundervisningen i Norge i liten grad blir variert.


The purpose of this master’s thesis is to show how teachers in mathematics can prepare different forms of assignments and tasks to bring variation into the educational lectures. Previous studies in the field have shown that a varied education has positive implication on all students, and there isan unfulfilled potential in the Norwegian mathematics education.


Kirsti Klette, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO ::


Det er veldig mye tavlegjennomgang og oppgaveløsning i matematikk. I norsk er undervisningen mye mer variert. Tidligere forskning viser at variasjon er viktig for å lære. Det er tilsynelatende mye repeterende og kjedelig matteundervisning. Alarmerende, vil jeg si.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Variert undervisning i matematikk", Masteroppgave av Karoline Svensli, 2015, PDF ::

Variert undervisning i matematikk, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraComentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir