— [http://goo.gl/z4fng6] Forskning dokumenterer svak systematikk i tilbakemelding i skolen_______________________Hva er svak tilbakemeldingskultur?:: RT: Mange elever http://goo.gl/z4fng6 får ikke god nok informasjon om hvor de står i forhold til målene i læreplanen - de får et urealistisk bilde av egen kompetanse | #vgs #pedagogy #Norge #ungdomsskole #vgs #ungdomstrinnet


60 % av elevene svarer at læreren 1-3 ganger per må ned eller sjeldnere forteller dem hva de skal gjøre for å bli bedre i fagene


"Tilbakemeldingskultur og læringstrykk i skolen" av Charles Hammersvik, Utdanningsledelse, ILS, UiO 2008 PDF ::

Tilbakemeldingskultur og læringstrykk i skolen, PDF - Official Website - BenjaminMadeira

SHARE: FACEBOOK | TWITTER


en dårlig lærer vs en god lærer: UiT ::Fuente: Youtube, Servicios de Internet | Source: Youtube, Video hosting service

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir