Spanish / English Trainer: developing creative writing prompts in the ESL and the SFL classroom - Official Website - BenjaminMadeira
Benjamin Madeira: engelsklærer + spansklærer - illustrasjonsbilde: CV / ShoutMeLoud . com https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ (bildelisens)

:: RT: ▶ http://goo.gl/6CImz1 Professional Blogger + Innovative #Spanish / #English Trainer: developing creative writing prompts in the #ESL and the #SFL classroom.


— [http://goo.gl/6CImz1] #SFL, Spanish-as-a-foreign-language_______________________#ESL, English-as-a-second-language.Curriculum Vitae: Benjamin Madeira ::

Jeg har inngående kjennskap til engelsk, norsk og mitt eget morsmål, kombinert med gode kunnskaper om kultur, litteratur og historie til den engelsk- og spansktalende verden. Jeg har et stort engasjement for språkundervisning. Som engelsk- og spansklærer kjenner jeg godt til målene i læreplanen i både engelsk og spansk som andre- og fremmedspråk både i ungdomsskolen og vgs.

Dette bidrar til sterkest effekt på elevenes læring:


• ✔ • God relasjonell klasseledelse/tydelige forventninger til elevenes atferd i teknologirike omgivelser.

• ✔ • Etablering av sterk læringskultur eller et fellesskap som gir stort læringsutbytte.

• ✔ • Tydelig struktur i opplæringen og effektiv utnyttelse av tida i det høyteknologiske norske samfunn.

• ✔ • Tydelige læringsmål. Tydelige forventninger til elevenes læring slik at de oppnår læring for livet som gir dem muligheter for å mestre en voksen tilværelse og et fremtidig arbeidsmarked.

• ✔ • SMS-metode: start, midten, slutt. Jeg sørger for å aktivere elevenes forkunnskaper, ha faglige samtaler (anvendelse av meningsskapende språk), flytende overganger mellom undervisningssekvenser og en avslutning der konsolideringen av læring oppstår: faglig oppsummering.

• ✔ • Mikroundervisning. Varierende og engasjerende undervisningsopplegg som fører til mestringsglede hos elever og dermed motivasjon for videre læring.

• ✔ • Stor vekt på formativ vurdering som gir grunnlag for tilpasset opplæring (konkrete tilbakemeldinger, framovermeldinger).

• ✔ • Evaluering av egen praksis og bruke resultatene fra elevundersøkelser, undervisningsevalueringer og elevenes karakterresultater som grunnlag for forbedring og utvikling.


Stillinger / Yrkespraksis:Spansklærer, vg1, vg2

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring.

08.2016 - 12.2016 (5 måneder) | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus.• Lærer i spansk: undervisning i Spansk 1 både i vg1 og i vg2 - Lillestrøm videregående skole.

• Lillestrøm videregående skole ligger sentralt i Lillestrøm og har 900 elever og 140 ansatte.
Spansklærer

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring.

11.1999 - 10.2016 (17 år) | På Nesodden og i Oslo.• Jeg har jobbet som privatlærer i spansk, individuelt og i små grupper.

• Jeg har gitt privat spanskundervisning til både voksne og elever som enten går i barneskole, ved videregående eller på ungdomsskole.

• Jeg har også gitt privat spanskundervisning til studenter som tar spansk på universitetsnivå.

• Jeg har 12 års erfaring med bruk av IKT. I de siste årene drev jeg med drifting av nettsider i forhold til sports.Spansklærer

Bransje: IKT. Fagfelt: Internett.

2003 - 2011 (9 år) | Online.• Jeg har 9 års erfaring med bruk av IKT. Jeg drev med drifting av nettsider i forhold til sports.Spansklærer

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Fagansvarlig

09.2013 - 05.2014 (8 måneder) | Fagerstrand, Nesodden.• På Bakkeløkka ungdomsskole overtok jeg både 9. og 10.trinn i en svært vanskelig situasjon grunnet perioder uten spansklærer. Jeg ble derfor bedt av rektor om å identifisere elever som var i risikosonen i forhold til deres kompetanse i spansk.

• Derfor oppsto behovet for å utvikle en egen kartleggingsprøve i spansk som ble gjennomført før underveisvurderingen.

• På bakgrunn av resultatet fra kartleggingsprøven i spansk utviklet jeg en pedagogisk handlingsplan som hadde til hensikt å forbedre kompetansen i spansk til de svakeste elevene på 10. trinn. Elevene fikk tilbud om ekstra spansktimer med tilpasset undervisning over en periode rett før sluttvurderingen for å nå målene i læringsplanen.

• I løpet av ansettelsen på Bakkeløkka ungdomsskole forenklet og konkretisert jeg målene i læreplanen i spansk, slik at læreren og elevene i alle trinn kunne forholde seg til dem.Spansklærer

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Medarbeider

08.2008 - 12.2008 (5 måneder) | Fagerstrand, Nesodden.• Mine arbeidsoppgaver var å bistå den fagansvarlige læreren i spanskundervisningen for 9. og 10.trinn.Spansklærer

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Fagansvarlig

10.2007 - 07.2008 (10 måneder) | Frogn, Akershus.• På Frogn videregående skole arbeidet jeg i et spansklærerteam som samarbeidet om utvikling og gjennomføring av spanskundervisning for elever i Vg1, Vg2 og Vg3.

• Jeg hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av muntlig eksamen.Morsmålslærer / Tospråklig faglærer/assistent

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Fagansvarlig

08.2007 - 07.2008 (12 måneder) | Fagerstrand, Nesodden.• På Bakkeløkka ungdomsskole jobbet jeg som morsmålslærer i spansk.

• Mine arbeidsoppgaver var språkopplæring for to colombianske elever som ikke hadde tilstrekkelig norskkunnskap til å følge ordinær opplæring.Tospråklig faglærer/assistent / Morsmålslærer

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Fagansvarlig

08.2007 - 07.2008 (12 måneder) | Fagerstrand, Nesodden.• På Myklerud skole jobbet jeg som morsmålslærer i spansk for en latin-amerikansk elev.

• Mine arbeidsoppgaver var å hjelpe og støtte eleven, i nært samarbeid med skolen og hjemmet, til å lære norsk og forholde seg til den norske skolen og samfunnslivet.Spansklærer

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Fagansvarlig

10.2005 - 07.2006 (10 måneder) | Drøbak, Akershus.• På Seiersten ungdomsskole hadde jeg eneansvar for spanskundervisning i alle trinn.Kursleder i spansk

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Fagansvarlig

08.2003 - 10.2003 (3 måneder, 36 timer) | Nesodden, Akershus.• Jeg forbredte et nybegynner spanskkurs basert på dem som ønsket å beherske dette muntlig i turisme eller reisesammenheng.

• Kurset tok sikte på å lære voksne mennesker nok til at de kunne klare seg på egenhånd i et spanskspråklig land. De lærte å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel spansk. I tillegg lærte de også en del om den spanske kulturen.

• Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser fikk elevene grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

• Vi benyttet boka Caminos I. Denne boka inneholder både tekstbok og arbeidsbok.Assistent i barneskole

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Medarbeider

08.2001 - 07.2002 (12 måneder) | Nesodden, Akershus.• På Berger skole var min arbeidsoppgave å assistere den fagansvarlige læreren i 3.klasse.SFO-assistent

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Medarbeider

09.2000 - 08.2002 (2 år) | Nesodden, Akershus.• Mine arbeidsoppgaver var å bistå i organisering av skolefritidsordningen med barnas tryghet og trivsel.

• Med utganspunkt i mine hobbyer / interesser bidro jeg til variasjon i aktivitetene i SFO.Morsmålslærer i spansk / Tospråklig faglærer/assistent

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Fagansvarlig

08.2001 - 07.2002 (12 måneder) | Nesodden, Akershus.• Mine arbeidsoppgaver på Berger skole var å tilrettelegge undervisningen for to argentinske elever i 5. og 7. klasse.

• Jeg bidro til at elevene kunne forstå hva som foregikk i klasserommet, både språklig og tolkning av kulturelle koder.Portør + Pleieassistent

Bransje: Helse, sosial og omsorg. Fagfelt: Helse / Sosial. Rolle: Medarbeider

10.2000 - 12.2000 (3 måneder) | Nesodden, Akershus.• På Sunnaas Sykehus hadde jeg ulike arbeidsoppgaver, deriblant lagerarbeid, matlaging, pasienttransport til avdelingene, transport av rene og urene senger og stell av pasienter.Spansklærer

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Fagansvarlig

11.1995 - 05.1999 (3 år og 6 måneder) | Quetzaltenango, Guatemala, Mellom-Amerika.• Jeg jobbet som lærer i spansk for fremmedspråklige, individuelt.

• Mine arbeidsoppgaver var å holde intensivkurs en til en fra nybegynner til avansert nivå.

• I tillegg veiledet jeg andre spansklærere i deres undervisning.

• Der hadde jeg ansvar for gjennomføring av kulturelle aktiviteter for kursdeltakerne, ekskursioner, fjellturer, temamøter om guatemalansk politikk og samfunnsliv, samt sosiale sammenkomster.Engelsklærer

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Fagansvarlig

07.1996 - 12.1996 (6 måneder) | Quetzaltenango, Guatemala, Mellom-Amerika.• Jeg overtok to klasser som kun hadde hatt sporadisk engelskundervisning i løpet av første semester. Disse var to apatiske klasser med store hull i engeskkunskapet. Jeg klarte å snu deres interesse for faget.Instruktør i spansk

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Fagansvarlig

11.1992 - 11.1995 (3 år) | Quetzaltenango, Guatemala, Mellom-Amerika.• Jeg var ansvarlig for å utvikle kursmateriell og ga opplæring for universitetsstudenter som ville undervise i spansk som fremmedspråk.Faglærer / skoleassistent

Bransje: Skole og utdanning. Fagfelt: Undervisning / Opplæring. Rolle: Fagansvarlig

01.1995 - 12.1997 (2 år) | Quetzaltenango, Guatemala, Mellom-Amerika.• Jeg ga leksehjelp til grunnskoleelever som strevde med å innordne seg i skolesystemet og trengte derfor tilpasset undervisning.Tolk og oversetter

Bransje: Media og kommunikasjon. Fagfelt: Informasjon / kommunikasjon. Rolle: Medarbeider

08.1990 - 07.1992 (2 år) | Quetzaltenango, Guatemala, Mellom-Amerika.• Jeg jobbet som simultantolk og oversetter, engelsk-spansk, spansk-engelsk.

• Jeg var også ansvarlig for lyd- og videoopptak av konferanser.

• Jeg jobbet i radioavdelingen med redigering av filmer og lydspor.
Utdanning / Utdannelse:PPU, Praktisk-pedagogisk utdanning

(Lærerutdanning - Tilleggsutdanning)

01.2016 - 06.2017 (1 år og 6 måneder) | Blindern, Oslo.• PPU, deltid, i perioden 2016‐2017. Jeg søkte studieplass i høsten 2015. Undervisningen starter i januar 2016.
Engelsk filologi / Take Credit NTNU VIDERE / nettbasert/fjernundervisning (gjennomføring av cand.mag.) (60 studiepoeng.)

(Lærerutdanning, språk, pedagogiske fag, digital skriving - Fullføring av Bachelorgrad - Tilleggsutdanning)

08.2014 - 06.2015 (2 semestre / Fullføring av bachelorgrad (fritt sammensatt bachelorgrad). 60 studiepoeng.) | Trondheim.✔ Snittkarakter: B

• Emnene ved NTNU var fagdidaktiske og skolens læreplan og kompetansemål for engelskfaget var sentralt i disse emnene.

• Studiet gir formell undervisningskompetanse i engelsk og retter seg mot lærere som vil undervise i engelsk, "spesialisering i engelsk for lærere på ungdomstrinnet eller i videregående skole".

• Studiet ved NTNU ga meg opplæring i bruk av effektive teknikker for digital skriving i engelsk som andrespråk.

• Studiet bestod av disse emnene som alle ble bestått: 1) ENG6020 H2014: Språkvitenskap, 2) ENG6011 H2015: Cultural Studies, 3) ENG6010 H2015: Språkferdighet, 4) ENG6024 H2015: Litteratur med fagdidaktikk, 5) ENG6023 V2015: Global engelsk, 6) ENG6012 V2015: Litteratur I, 7) ENG6014 V2015: Skriving i skolen, 8) ENG6022 V2015: Tverrfaglig emne.
Spansk filologi (cand.mag.) (120 studiepoeng.)

(Lærerutdanning - Bachelorgrad - Tilleggsutdanning)

08.2003 - 06.2005 (4 semestre / 120 studiepoeng.) | Blindern, Oslo.✔ Snittkarakter: A

• Studiet bestod av disse emnene som alle ble bestått: 1) EXFAC03-SPR, Examen facultatum, Språkvitenskap, 2) EXPHIL03, Examen philosophicum, 3) SPA1101, Spansk språkkunskap A, 4) SPA1102, Spansk språkkunskap B, 5) SPA1301, Spanskspråklig litteratur, innføring, 6) SPA1501, Spansk og spanskamerikansk kulturkunnskap, innføring, 7) SPA2101, Spansk språkkunskap C, 8) SPA2102, Spansk språkkunskap D, 9) SPA2301, Spanskspråklig litteraturkunnskap, nyere, 10) SPA2103, Spansk språkhistorie A, 11) SPA2302, Spanskspråklig litteraturkunnskap, eldre, 12) SPA3103, Spansk språkhistorie B, 13) SPA3301, Spanskspråklig lyrikk I, 14) ENG1304, Amerikansk litteratur, innføring.
Videregående opplæring - Godkjenning av medbrakt kompetanse - godkjent og likestilt med tilsvarende utdanning i Norge

(Tilleggsutdanning - 'Tilleggsutdanning' brukes som et samlebegrep for utdanninger som kompletterer eller supplerer gjennomført utdanning fra utlandet for å tilfredsstille norske krav til tilsvarende utdanning.)

07.2000 - 06.2002 (4 semestre) | Nesodden.✔ Snittkarakter: 4

• Jeg oppnådde kompetanse i videregående opplæring innenfor allmenne fag. Jeg fulgte den obligatoriske undervisningen og tok eksamen som privatist i alle fag.

• Videregående opplæringen bestod av disse fagene som alle ble bestått: 1) VG1200, Engelsk 2) VG1205, Engelsk, muntlig, 3) VG1400, Naturfag, 4) VG2500, Samfunnslære, 5) VG4160, Norsk 2. språk, skriftlig, 6) VG4165, Norsk 2. språk, muntlig, 7) VG4600, Nyere historie, 8) AA6070, Engelsk I, 9) AA6075, Engelsk I, muntlig.
Bergenstesten

(Språk, kultur og litteratur - Tilleggsutdanning)

02.2000 - 05.2000 (4 måneders forberedelser / egenstudier) | Bergen/Oslo.✔ Snittkarakter: 500 av 700 poeng

• Skriftlig test i norsk for fremmedspråklige høyere nivå - Bokmål.

• Testen målte ferdigheter i norsk bokmål på høyere nivå. Den bestod av fem prøver som målte disse ferdighetene: 1) lytteforståelse, 2) leseforståelse, 3) ordkunnskap / vokabular, 4) anvendt grammatikk, 5) skriftlig språkbruk / referat av muntlig intervju og skriftlig langsvar.

• Resultatet viste at på det tidspunkt forsto jeg norsk i de aller flese situasjoner meget godt. Leseforståelse var også meget godt, og jeg hadde få problemer med å forstå selv krevende sakprosa om ulike emner. Jeg hadde et meget godt ordforråd, god grammatisk ferdighet og god flyt i den skriftlige framstillingen.
Språkprøven i norsk for voksne innvandrere

(Språk, kultur og litteratur - Tilleggsutdanning)

01.2000 - 04.2000 (4 måneders forberedelser / egenstudier) | Bergen/Oslo.✔ Snittkarakter: Godt bestått

• Språkprøve for fremmedspråklige på mellomnivå, - Bokmål.

• Jeg oppnådde følgende resultat: skriftlige ferdigheter i norsk: bestått; muntlige ferdigheter i norsk: godt bestått.

Språkprøven i norsk for voksne innvandrere var avsluttende prøve for grunnopplæringen i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

• Prøven målte om jeg hadde nådd et språknivå som åpnet for deltakelse i videre opplæring og/eller for aktiv deltakelse i samfunns- og arbeidsliv slik det var beskrevet i Opplæringsplan i norsk med samfunnskunskap for voksne innvandrere (en forskrift til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere), 1998.

• Resultatet viste at på det tidspunkt, når det gjaldt skriftlige ferdigheter, kunne jeg lese og forstå ulike sakprosa- og litterære tekster som for eksempel informasjonsskriv, annonser, bruksanvisninger, utdrag fra artikler, fortellinger, noveller og romaner. Jeg kunne skrive ulike typer tekster, for eksempel brev, beskjeder og søknader, med god sammenheng og klart meningsinnhold. Jeg behersket grunnleggende trekk ved norsk grammatikk rettskriving og tegnsetting.

• Resultatet viste også at på det tidspunkt, når det gjaldt muntlige ferdigheter, kunne jeg forstå hovedinnholdet og en del detaljer i samtaler og muntlige framstillinger som for eksempel intervjuer, fortellinger, nyhetssendinger i radio og fjernsyn, opplesninger og kortere foredrag. Jeg kunne gjøre greie for emner jeg kjente til på en klar måte. Jeg hadde en uttale som var forståelig.

• Prøven for fremmedspråklige på mellomnivå gjennomførte jeg etter å ha bodd i Norge i 8 måneder.

Norskprøve 2 og Norskprøve 3 erstattet Språkprøven i norsk for voksne innvandrere høsten 2005. Norskprøve 2 og Norskprøve 3 har i dag bare en diagnostisk funksjon og det gis ikke prøvebevis lenger.
Norskkurs grunnivå

(Språk og litteratur - Tilleggsutdanning - Grunnopplæring i norsk for utlendinger)

09.1999 - 12.1999 (4 måneder / 540 timer) | Bergen/Oslo.✔ Snittkarakter: 117,5 av 122,5 poeng / Svært god besvarelse

• Test i norsk for fremmedspråklige grunnivå, - Bokmål.

• Den avsluttende prøven målte ferdigheter i norsk bokmål på grunnivå. Den målte disse fire ferdighetene: 1) lytteforståelse, 2) leseforståelse, 3) skriftlig produksjon, 4) muntlig produksjon.
TOEFL

(Språk - Tilleggsutdanning)

02.1999 - 05.1999 (4 måneders forberedelser / egenstudier) | Princeton, New Jersey, United States / Guatemala City.✔ Snittkarakter: 650 av 677 poeng / Svært god besvarelse

• Test of English as a Foreign Language.

• Testen målte disse fire ferdighetene: 1) lytteforståelse, 2) leseforståelse, 3) skriftlig produksjon, 4) anvendt grammatikk.
Videregående skole

(Voksenopplæring videregående skole)

01.1992 - 01.1994 (4 semestre) | Quetzaltenango, Guatemala, Mellom-Amerika.✔ Snittkarakter: 4

• Bachillerato en Ciencias y Letras (Secondary Education, High School Diploma in Sciences and Arts).

• Jeg oppnådde kompetanse i videregående opplæring innenfor almenne, økonomiske og administrative fag.

• Videregående opplæringen bestod av disse fagene som alle ble bestått: 1) Spansk språkkunskap, 2) Matematikk, 3) Samfunnsfag, 4) Naturfag, 5) Spanskspråklig litteraturkunnskap, 6) Regnskapsfag, 7) Psykologi, 8) Fysikk, 9) Spanskamerikansk litteraturrkunnskap, 10) Historie og filosofi, 11) Kjemi, 12) Guatemalansk litteraturkunnskap.
Opplæring i spansk for utledninger

(Språk, kultur og litteratur - Tilleggsutdanning)

11.1992 - 04.1993 (6 måneder) | Quetzaltenango, Guatemala, Mellom-Amerika.• Opplæring i å undervise spansk som fremmedspråk for utledninger.
Bachelorgrad i teologi (cand.mag.)

(Religion - Bibelskole - Engelskspråklig bachelorprogram i teologi - Pentekostale studier/kirkehistorie-teologi)

08.1990 - 06.1992 (4 semestre / 864 timer) | Tulsa, Oklahoma / Fort Worth, TX, USA / Quetzaltenango, Guatemala, Mellom-Amerika.• Bachelorstudiet i teologi ga grundig kjennskap til religionsvitenskap, jødedom, kristendommens historie og teologi.

• Studiet i teologi ga inngående kjennskap til Bibelen (bibelhebraisk og nytestamentlig gresk), kirkens lære, kirkens tro, trostradisjoner, samt eskatologi (læren om de siste tider, verdens undergang og eventuell fornyelse).

• Bachelorstudiet i teologi ga grunnlag for ordinasjon som prest i Den evangelisk-protestantiske kirke (Pinsemenigheten)
Intensivkurs i engelsk

(Språk, kultur, litteratur - Tilleggsutdanning)

12.1989 - 05.1990 (6 måneder) | Quetzaltenango, Guatemala, Mellom-Amerika.• Audiokurs i engelsk - egenstudier / Reader's Digest engelskkurs (kassett).
Barneskole

(Grunnskole)

01.1979 - 12.1984 (6 år) | Finca Mocá, Patulul, Suchitepequez, Guatemala, Mellom-Amerika.✔ Snittkarakter: 5
Språkkunskaper:Spansk (guatemalansk)
Morsmål / tospråklig kompetanseSpansk (latin-amerikansk)
Morsmål / tospråklig kompetanseEngelsk (amerikansk)
Fullstendig faglig yrkeskompetanseEngelsk (britisk)
Fullstendig faglig yrkeskompetanseNorsk (bokmål)
Fullstendig faglig yrkeskompetanseNorsk (nynorsk)
Faglig yrkeskompetansePortugisisk (brasiliansk)
Faglig yrkeskompetanseItaliensk
Begrenset yrkeskompetanseKatalansk
Grunnleggende kunnskapFransk
Grunnleggende kunnskapSvensk
Begrenset yrkeskompetanseDansk
Grunnleggende kunnskapTysk
Grunnleggende kunnskapSpanglish
Begrenset yrkeskompetanseReferanser:Oppgis på nærmere anmodning.Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

  1. :: RT: Skoleårene i Guatemala [http://goo.gl/6CImz1] varer normalt fra januar til oktober/november. Her går man på førskolen i 4 år (familiene som har god økonomi), grunnskolen i 6 år, og det som tilsvarer ungdomsskole i tre år og videregående 2 til 3 år. I tillegg er det kun 6 av disse årene som er gratis (grunnskolen). Mange i Guatemala går ikke på skole, men velger å arbeide i tidlig alder for å hjelpe familiene sine. Flere ser ikke nødvendigheten av utdanning og gifter seg. Uheldigvis er det mange som deltar i kriminelle gjenger i Guatemala, noe som er et stort problem for landet og har vært det lenge. Andre ville ha likt å gå på skole, men føler ikke at det ikke lønner seg med tanke på hva det koster. De med mer penger ser verdi i skole, men ser fortsatt på det som en finansiell byrde.

    ResponderEliminar

 
Top - Subir