— [http://goo.gl/c9gThB] Se her hvordan skole arbejder med inklusion i praksis. _______________________Inkluderende gennem klasseledelse:: RT: Centrale dimensioner i inkluderende klasseledelse ▶ https://goo.gl/Tf3FEm ◀ I fire film bliver forskning inden for inkluderende klasseledelse bragt helt ind i klasselokalet. Mette Molbæk, Ph.d. VIA University College, har udviklet en analyseramme, der er en konkretisering af viden om inklusion og klasseledelse. Med analyserammen i hånden kører hun ud på skoler og viser, hvordan den kan bruges som et hjælperedskab til at udvikle inkluderende klasseledelse. ↠ #Pædagogik #klasseledelse


Filmene viser eksemplarisk undervisning: inkluderende klasseledelse i praksis. Hver af de fire film følger en af de dimensioner, som analyserammen er delt op i; en rammesættende, en relationel, en didaktisk og en organisatorisk dimension. Filmene viser, hvordan analyserammen fungerer som en guide til at analysere og reflektere over egen praksis ved at sætte fokus på områder, man kan gå i dybden med. Det er en hjælp til – gerne sammen med kolleger - målrettet og på baggrund af egne observationer og eksisterende forskning at udvikle undervisningen og på den baggrund justere undervisningen og skabe bedre læringsbetingelser for alle.

I filmene besøger Mette Molbæk tre lærere og en skoleleder og diskuterer deres praksis sammen med dem. Mette Molbæk overværer undervisningen og reflekterer bagefter, med udgangspunkt i analyserammen, med læreren over undervisningen. På den måde ser vi, hvordan analyserammen kan benyttes i praksis.Relationel dimension:

• ✔ Hvordan er ledelsens og lærernes kommunikation til og om eleverne?
• ✔ Hvordan møder den enkelte lærer eleven?
• ✔ Hvordan håndterer børn og voksne konflikter?
• ✔ Hvordan sikrer ledelse og lærere fokus på både individet og fællesskabet / klassen som helhed?
• ✔ Hvordan samarbejder lærere, elever, forældre, ledelse m.fl.?
• ✔ Hvordan skabes en demokratisk klassekultur og dialogisk undervisning?
• ✔ Er hver enkelt lærer bevidst om egen ledelsesstil?
SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Inkluderende klasseledelse: Den relationelle dimension, Mette Molbæk, 2015 ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Inkluderende klasseledelse", Molbæk, Mette og Susan Tetler, 2015, PDF ::

Inkluderende klasseledelse, Molbæk, Mette og Susan Tetler, 2015, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraInkluderende klasseledelse, Molbæk, Mette og Susan Tetler, 2015.


Rammesættende dimension:

• ✔ Hvilke regler er der på skolen, i teamet, hos den enkelte lærer?
• ✔ Hvordan reagerer lærerne ved for eksempel uro og overtrædelse af de fælles regler?
• ✔ Hvilke rutiner er der, herunder dagens og lektionens opbygning?
• ✔ Hvilke konkrete metoder benytter lærerne – og hvorfor disse?
• ✔ Hvordan indrettes lokalerne – og hvorfor?
SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Inkluderende klasseledelse: Den rammesættende dimension, Mette Molbæk, 2015 ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.

Didaktisk dimension:

• ✔ Hvordan arbejder ledelse, lærere, pædagoger, elever, forældre m.fl. med mål?
• ✔ Hvordan arbejder ledelse og lærere med evaluering og feedback?
• ✔ Hvordan arbejder lærerne med elevernes egen bevidsthed om deres læringsproces?
• ✔ Hvordan arbejder lærerne med undervisningsdifferentiering og holddannelse?
• ✔ Hvordan arbejder lærerne med varierende undervisnings- og arbejdsformer?
• ✔ Hvordan understøtter undervisningen både elevens kognitive og sociale læringsprocesser?
SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Inkluderende klasseledelse: Den didaktiske dimension, Mette Molbæk, 2015 ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.

Organisatorisk dimension:

• ✔ Hvordan er og arbejdes der med skolens kultur, strategier og praksis?
• ✔ Er ledelsen rammesættende i forhold til de fælles opgaver?
• ✔ Har de ansatte på skolen et fælles sprog med fokus på det, der virker?
• ✔ Har alle et ejerskab i forhold til opgaverne?
• ✔ Er der fora, hvor den dilemmafyldte hverdag kan diskuteres, og der dermed kan skabes fælles kultur og ståsted?
• ✔ Hvordan sikres videndeling mellem team på skolen og på tværs af skolerne?
• ✔ Er kollegial sparring og supervision en del af skolens kultur?
SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Inkluderende klasseledelse: Den organisatoriske dimension, Mette Molbæk, 2015 ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir