— [http://goo.gl/apOqxS] "I can English very good" - De mest vanlige engelske ordfeilene i digitale skoletekster_______________________Karina Rose Mahan:: RT: I can English very good http://goo.gl/apOqxS engelske ordfeil blant norske elever og studenter | #elever #studenter #engelsk #ESL #EFL #ungdomsskole


Har du tenkt over at en setning noen ganger høres feil ut selv om den er fullstendig grammatisk korrekt? Et velkjent eksempel på såkalt «Broken English» var da daværende statsminister Bondevik etter en gudstjeneste i Brasil sa «Thank you for the mess» (Clark 2004), hvilket i dette tilfellet betyr at han gjorde en semantisk feil ved å forveksle det norske ordet «messe» med det engelske ordet «mess», mens det riktige ordet på engelsk ville vært «mass». Sett fra et grammatisk synspunkt er det ikke noe «galt» med setningen i seg selv, men allikevel er den ikke riktig i konteksten, fordi innholdet er et annet enn det intenderte.


engelske ordfeil blant norske elever og studenter PDF ::

engelske ordfeil blant norske elever og studenter, PDF - Official Website - BenjaminMadeira

SHARE: FACEBOOK | TWITTERFuente: Youtube, Servicios de Internet | Source: Youtube, Video hosting service

WORKS CITED — REFERENCES :

• [1] Clark, Stewart. Broken English Spoken Perfectly: The Ultimate Collection of Howlers in English. UK: Edda UK Ltd. 2004.

• [2] Mahan, Karina Rose. Lexical Errors in Norwegian Intermediate and Advanced Learners of English. Masteroppgave: Universitetet i Oslo. 2013.

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir