— [http://goo.gl/9oTVLJ] Hva er læring? Hvilke former for læring finnes? Hva kan man som pedagog gjøre for å hjelpe til i læringsprosessen?_______________________Disse spørsmål gis det forskjellige svar på fra mangfoldige teorier og forskningsresultater omhandlende læring.:: RT: Hva er en god lærer? ▶ http://goo.gl/9oTVLJ ◀ Det fins mange måter å være en god lærer på, kanskje like mange måter som det fins lærere. | #Ungdomsskole #Læring #Utdanning #Pedagogikk #Samfunnsvitenskap #PedagogiskeFag #Læringsspiral #Behaviorisme #KognitivePerspektiver


Bedre forståelse om hva læring er. Hvorfor er det viktig å kunne noe om læringsteori? Innsikt i ulike perspektiver på læring. Forståelse av at man lærer på forskjellige måter. Læring er sterkt knyttet til våre tidligere erfaringer. Innsikt i implikasjoner for undervisning. Hva er kognitive læringsteorier?


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Om læring", (kap.3, Imsen, Gunn, 2014), Pedagogisk institutt, NTNU, PDF ::

Om læring, kap.3, Gunn Imsen, 2014, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraYoutube Playlist: [Digital forelesning] Læringsteori ved professor Britt Oda Fosse ::
Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir