— [http://goo.gl/VJSDWr] For Vygotsky var samarbeid en helt avgjørende faktor i opplæringen._______________________Ut fra Vygotskys teori om utvikling og læring kan lærerstyrt undervisning ikke bare betraktes som positivt, men kanskje også som helt nødvendig for å trekke utviklingen fremover.:: RT: Kjennetegn på kreativitet og fantasi ▶ http://goo.gl/8WjjRR ◀ Vygotsky tilla den voksnes rolle stor betydning for elevenes læringsmuligheter. I følge Vygotsky (2001) er det særlig samarbeidet mellom lærer og elev som er det essensielle i opplæringen. ↠ #Education #Pedagogy #Psychology #Philosophy #Theories #HumanDevelopment #CognitiveDevelopment #CognitiveMediation


Pedagogen #Vygotsky har definert kreativitet i sin bok “Fantasi og kreativitet i #barndommen (1930/2004) slik: «Enhver menneskelig handling som resulterer i noe nytt er en kreativ handling, uansett om det nye er et fysisk objekt, eller en mental eller emosjonell konstruksjon som finnes inni personen og er kjent av ham”.

En person har to grunnleggende typer av aktiviteter: (i) reproduktive aktiviteter, som er koblet til hukommelsen, altså handlinger som ikke fører til eller skaper noe nytt, og (ii) kombinerende eller kreative aktiviteter, som er handlinger som kombinerer eller omarbeider elementer fra tidligere erfaringer og bruker dem til å frembringe nye forslag og ny oppførsel. Vygotsky hevder at alle handlinger som ikke fører til reproduksjon av kjente inntrykk og resultater, men til dannelsen av nye bilder eller handlinger er eksempler på denne andre typen kreative eller kombinerende handlinger. Denne kreative aktiviteten, som er basert på hjernens evne til å kombinere elementer blir kalt for fantasi eller forestillingsevne i psykologien, sier han.

Fantasien vår bygger på elementer fra virkeligheten, det vil si våre erfaringer av virkeligheten. Den kreative aktiviteten til fantasien er derfor direkte avhengig av hvor rik og variert en personens erfaringsbakgrunn er, fordi det bidrar med materiale til eventuelle fantasiprodukter. Hjernens evne til å kombinere er en forlengelse og utdypning av hukommelsen. Fantasi er ikke det motsatte av hukommelse, men den er derimot avhengig av den og bruker innholdet i hukommelsen til nye kombinasjoner. Fantasien kombinerer gamle tanker til nye. I tillegg gir fantasien vår mulighet for å øke mengden egne erfaringer, ved at vi får erfaringer basert på at vi setter oss inn i andres erfaringer (f.eks. ved å lese).

Det sies ofte at barns fantasi er rikere enn voksnes. Det er Vygotsky helt uenig i. Barn har færre erfaringer og enklere interesser, dessuten er resonneringsevnen deres mindre utviklet. Men, både fantasien og fornuften utvikles når vi vokser, og blir etter hvert konkurrerende krefter. Ettersom vi vokser til blir fornuften og selvsensuren så sterk at fantasien blir undertrykket, hevder Vygotsky. Når vi vokser blir vi mer kritiske til vår egen fantasi.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Imagination and Creativity in Childhood," Vygotsky, PDF ::

Imagination and Creativity in Childhood, Vygotsky, PDF - Official Website - BenjaminMadeira


REFERENCES :

• [1] Vygotsky, L. (1930/2004) Imagination and Creativity in Childhood, Journal of Russian and East European Psychology 42(1) ss: 7 – 97

• [2] Vygotsky, L. (1930) Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste (Moscow: Prosveshchenie, 1967)

• [3] Vygotsky, L. S. (2001b). Tenkning og tale. Oslo: Gyldendal akademisk.

• [4] Vygotsky, L.S.: Legen og dens rolle i barnets psykiske udvikling – i: Om barnets psykiske udvikling – NNF, 1982

• [5] Vygotskij, L. S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen [Imagination and creativity in childhood]. Göteborg: Daidalos (Original work published 1950).

Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir