— [http://goo.gl/XbRElb] Resultater fra OECDs internasjonale studie av undervisning og læring, 2009_______________________Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.:: RT: Å være ungdomsskolelærer i Norge ▶ http://goo.gl/XbRElb ◀ Læreren er skolens viktigste ressurs, og det er all grunn til å rette søkelyset mot lærerens yrkesutøvelse og arbeidsvilkår | #Ungdomsskole #Læring #Utdanning #Pedagogikk #Klasseromsforskning #Videoanalyse #Læringsutbytte #Samfunnsvitenskap #PedagogiskeFag


Internasjonale undersøkelser av elevresultater, blant annet PISA, TIMSS og PIRLS, viser at norske skoler har en utfordring med kvaliteten på undervisning og læring.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Å være ungdomsskolelærer i Norge", 2009, PDF ::

Å være ungdomsskolelærer i Norge, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraComentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir