— [http://goo.gl/5PsP2A] Hvordan klarer én lærer i løpet av seks uker å få til det ingen har klart på ni år?_______________________Forbedringen skyldes ikke én superlærer, men at man røsker opp i en størknet struktur der skolen ikke makter å gi elevene det de har en lovfestet rett til, ifølge opplæringsloven. Skolen bryter loven hvis den ikke tilbyr elevene individuelt tilpasset undervisning.:: RT: Tilbake på skolebenken? ▶ http://goo.gl/bMTgsx ◀ Disse klippene er hentet fra den norske realityserien Blanke Ark som ble sendt på TVNorge i 2011. ↠ #Pedagogikk #Skole #VideregåendeSkole #VGS #PPU #utdannelse


Blanke ark var en norsk doku-reality som gikk på TVNorge i 2009 og 2011. Serien fulgte en gruppe ungdommer som ikke fant sin plass i det norske skolesystemet, men som gjennom noen uker fikk tilpasset opplæring med en spesiell lærer. Første sesong tok utgangspunkt i en gruppe elever fra ungdomsskolen, mens andre sesong tok utgangspunkt i noen elever fra videregående skole.


I serien følger seerne en gruppe 17-åringer (åtte ungdommer) som ikke har funnet sin plass i skolesystemet og ligger bak forventet utvikling. De har gitt opp og valgt å avslutte videregående opplæring.

I løpet av seks uker får elevene tilpasset opplæring og oppfølging av dyktige lærere og pedagoger, noe som fører til en sterk faglig progresjon blant elevene.

Åtte ungdommer som har droppet ut av videregående skole skal hjelpes tilbake på skolebenken. Lærer Håvard Tjora har med seg et pedagogisk team som på sin måte skal gjøre alt de kan for å gi ungdommene nok motivasjon og faglig ballast til å vende tilbake til, og å fullføre videregående.Klikk på lenkene Klikk på lenkene nedenfor for å se videosnuttene nedenfor for å se videosnuttene ::

SHARE: FACEBOOK | TWITTERHåvard Tjora, læreren fra TV-serien Blanke ark, forteller om hvor viktig det er at lærerne viser elevene at de er glad i dem og bryr seg om dem ::


Videosnutter hentet fra Internet / © YouTube


Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.


Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir