— [http://goo.gl/cf7sR6] Motivasjon for skolearbeid_______________________Undervisnings- og læringsledelse.:: RT: Undervisningsplanlegging ▶ http://goo.gl/aRwZNb ◀ Den didaktiske relasjonsmodell viser en dynamisk forståelse av undervisning. Den kan brukes som referanseramme i forhold til planlegging, evaluering av og refleksjon over undervisning og elevenes læreprosesser. | #Ungdomsskole #Læring #Utdanning #Pedagogikk #Samfunnsvitenskap #PedagogiskeFag #Læringsspiral #Behaviorisme #KognitivePerspektiver


Hvilke muligheter og begrensninger gir undervisningen? Hvilke samarbeidsmuligheter? Hvilken tidsramme? Hvilke ressurser/materialer m.m.? Hvilke praktiske vilkår er tilstede? Hva er målet med undervisningen? Hvilke kompetansemål skal elevene utvikle? Målfastsettelse med elevene – hvordan? Hva skal elevene lære? Hvilket innhold? Hvilke kriterier ligger til grunn for valg av innhold/læringsmoment? Faglige/tverrfaglige I relasjon til mål, læreplaner m.m. Forutsetninger og interesser (elever/lærere) Hva skal elevene gjøre? Hva skal læreren gjøre? Hvilke ulike organisasjons- og arbeidsformer skal anvendes? Hvilke læringsprinsipper skal legges til grunn? Hvorfor? Hvilket klima skal etableres? Samspill og kommunikasjon mellom lærer og elever? Hvilke opplevelser og verdier skal situasjonen gi? Hva skal vurderes? Hvorfor? Hvordan? Hvem? Når? Vurdering av elevenes læring – hvordan? Vurdering av undervisningen – hvordan?SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Undervisnings- og læringsledelse: Sosial kompetanse og problemadferd i skolen" Terje Ogden, PDF ::

Undervisnings- og læringsledelse, PDF - Official Website - BenjaminMadeiraUndervisnings- og læringsledelse: Sosial kompetanse og problemadferd i skolen.

SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Praktisk pedagogisk utdanning: undervisningsplanlegging.Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir