— [http://goo.gl/w3u3Cp] European Language Portfolio._______________________Din europeiske språkperm er laget for å hjelpe deg å lære nye språk og forstå andre kulturer.:: RT: Den europeiske språkpermen 13-18 ▶ http://goo.gl/72WmFM ◀ I Språkpermen kan du reflektere over din egen språklæring: altså tenke gjennom hva du allerede kan, hva du vil lære, hvorfor du vil lære det, og hvordan du helst vil lære deg det. #pedagogikk #fremmedspråk #språkfag #språkperm #engelsk


I Språkpermen kan du reflektere over din egen språklæring: altså tenke gjennom hva du allerede kan, hva du vil lære, hvorfor du vil lære det, og hvordan du helst vil lære deg det. Språkpermen gir deg også mulighet til å dokumentere språkferdighetene dine, ved at du får vist hva du er i stand til å gjøre på ulike språk og hvordan du har lært det. Alle språkene dine skal føres opp i permen, enten du har lært dem i skolen eller på andre måter.


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


European Language Portfolio ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Den europeiske språkpermen, 13-18 años, ans, years, Jahre, år", Utdanningsdirektoratet, PDF ::

Den europeiske språkpermen, 13-18, PDF - Official Website - BenjaminMadeira


Sjekklister på engelsk: A1, A2, B1, B2, C1, C2 ::
SHARE: FACEBOOK | TWITTER

Youtube Playlist: European Language Portfolio - Online Presentation by Margarete Nezbeda ::Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir