— [http://goo.gl/1B2h3A] Det tredje største språket i verden er kjekt å kunne,_______________________enten du skal studere lingvistikk eller loffe rundt i et spansktalende land.:: RT: Eksamenseksempel, spansk nivå 1 ▶ http://goo.gl/1B2h3A ◀ Det er læreplanen som beskriver hvilke kunnskaper og ferdigheter du skal ha i faget. Under kompetansemålene s. 3 og 4 i læreplanen for fremmedspråk står det hvilke emner du skal sette deg inn i. ↠ #Spansk #Spanskundervisning #Fremmedspråk


Lokalt gitt eksamen i fremmedspråk (muntlig) består av tre hovedområder:

lytteforståelse
muntlig samhandling
spontan samtale


EKSAMENSDAGEN: Del 1 - forberedelse

Du får 30 minutters forberedelse med ukjent tekst, f.eks en lytteprøve. Denne teksten er utgangspunkt for samtale. I denne delen kan du bruke alle hjelpemidler, unntatt Internett, mobil og andre hjelpemidler som muliggjør kommunikasjon. Jeg anbefaler at du tar med ei ordbok. Du kan ta med notatene fra forberedelsestida inn til eksaminasjon, men det er en fordel om du kan snakke fritt om teksten. Ca 8 minutter.


EKSAMENSDAGEN: Del 2a - eksaminasjon: emner fra leselista

Du blir spurt om ett eller flere emner fra læreplanen, og eksaminator og sensor plukker ut tekster eller emner fra leselista du har levert inn til eksamenskontoret 4 uker før eksamensdato. Du kan f.eks bli bedt om å lese teksten fra leselista di. Når du er ferdig med lesinga, kan du bli bedt om å drøfte temaet i teksten. Ca. 12 minutter.


EKSAMENSDAGEN: Del 2b - eksaminasjon: spontan samtale

Du blir spurt om et ukjent emne. "Ukjent" vil si bare at du ikke får tid til forberedelse men det skal alltid være noe tilknyttet leselista di. Du kan f.eks bli bedt om å snakke om tradisjoner, geografi eller historie fra målspråklandet. Ca. 8 minutter.


Dere skal kunne/Vurderingskriterier:

-snakke om dere selv/presentere dere selv
-snakke om fremtidsplaner
-uttrykke meninger
-snakke i fortid (bruke perfektum)
-snakke med forståelig og god uttale
-vise ordforråd generelt

Eksaminasjonen varer i maks 30 minutter.


Vurdering

Utgangspunktet for karakteren er målene i læreplanen. Du skal både ha språklige ferdigheter i fremmedspråket og kunnskaper ifølge kompetansemålene.SHARE: FACEBOOK | TWITTER


"Eksamenseksempel, skriftlig, spansk nivå 1, 19-11-2013", PDF ::

Eksamenseksempel, spansk nivå 1, 19-11-2013, PDF - Official Website - BenjaminMadeira


SHARE: FACEBOOK | TWITTER


Smooth Criminal (flamenco) ::
Clic aquí o recargar la Pagina Web.
Click here or reload the Webpage.
Comentario » Comments »»» Blogger Disqus

 
Top - Subir